Admissió i Vacants

CALENDARI PREINSCRIPICONS      NORMATIVA
SESSIONS INFORMATIVES 2017      OFERTA DE PLACES
Full de Sol·licitud Preinscripció 17-18

L’Escola Pia Igualada és una escola concertada que ofereix les següents etapes educatives:

  • Llar d’Infants (0-3 anys)
  • Educació Infantil (3-6 anys)
  • Educació Primària
  • Educació Secundària Obligatòria
  • Batxillerats i Batxibac
  • Formació Professional Bàsica
  • Formació Ocupacional
  • Formació d’Adults

Per conèixer i rebre informació de l’Escola Pia Igualada realitzem VISITES INDIVIDUALITZADES.

Podeu concertar una visita

SOL·LICITA UNA VISITA PERSONALITZADA

DUBTES MÉS FREQÜENTS

Què és la preinscripció i la matrícula?
El primer pas per obtenir una plaça escolar és la preinscripció. Quan les escoles saben el nombre de sol·licituds i les places que poden oferir, s’inicia la matrícula.

Qui ha de sol.licitar preinscripció?
Els alumnes que vulguin accedir per primera vegada a un centre, entrar a la Llar d’Infants, al primer curs d’Educació Infantil (P3), a qualsevol modalitat de batxillerat i a la Formació Professional Bàsica.
S’ha de presentar una única sol. licitud de preinscripció al centre educatiu demanat en primer lloc. La presentació de més d’una sol.licitud comporta que s’invalidin els drets de prioritat.
Únicament es podran presentar sol·licituds separades quan es refereixin a ensenyaments de tipus diferents.
En l’imprès de sol·licitud es poden indicar tots els centres i ensenyaments als quals es voldria accedir, col·locats per odre de preferència.

Què cal saber per fer la preinscripció i la matricula?
· La normativa vigent, el calendari i els procediments que s’han de seguir.
· Els criteris de prioritat en l’admissió d’alumnes.
· L’àrea territorial de proximitat.

Puc presentar la sol.licitud de preinscripció en qualsevol centre?
· Tots els centres educatius públics i concertats tenen l’obligació d’admetre totes les sol.licituds de preinscripció que es presentin durant els dies previstos en el calendari oficial de preinscripció, i no poden rebre cap quantitat en concepte d’aquesta preinscripció, per reserva de plaça o per altres conceptes.

DATES PREINSCRIPCIONS 17-18

El Departament d’Ensenyament ja té publicades les dates en la seva pàgina web:

· Infantil, Primària i ESO: Del 23 de març al 4 d’abril.

· Llar d’Infants i Batxillerat: 

        – 1r periode: Del 23 de març al 4 d’abril.

        – 2n periode: Del 16 al 24 de maig.