Aux. d’Imatge Personal: Perruqueria i Estètica

DOCUMENTS PREINCRIPCIÓ

Què volem?

Facilitar la primera presa de contacte amb el món de la Imatge Personal  i facilitar la seva incorporació laboral.
Proporcionar una formació bàsica que el permeti la continuïtat formativa a través dels cicles de F. P. de grau mitjà.

Qui pot accedir?

Joves que compleixen com a mínim 16 anys i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa.
Que han deixat l’educació secundària obligatòria sense obtenir el títol i no prossegueixen estudis en el sistema educatiu.

Quan dura?

Un curs acadèmic, unes 1000 hores

Quina és la seva estructura?

Mòduls de formació Professional:

– Competències professionals de perruqueria i estètica

– Mòdul de pràctiques professionals

– Aquests mòduls completen una qualificació sencera de nivell 1 del Catàleg de qualificacions vigent a Catalunya

Mòduls de Formació General:

– Competències instrumentals bàsiques

Tutoria, seguiment i orientació:

– Orientació personal, acadèmica i professional; i l’acompanyamen en la inserció laboral

Com treballem?

Els ensenyaments professionalitzadors són, evidentment, pràctics i es realitzen en espais específics de l’escola. Alhora, els alumnes realitzen pràctiques professionals considerades no laborals. Al ser aprenentatges d’una professió, treballem actituds i habilitats pròpies del camp professional. També dotem a l’alumnat d’aquells continguts instrumentals bàsics per a la vida quotidiana. Es realitza un acompanyament de l’alumne en el procés d’aprenentatge global.

Què obtindré?

Certificat de Professionalitat de Serveis auxiliars de perruqueria.

Formació acumulable per a la obtenció d’un títol professional bàsic.

L’accés al curs per a la obtenció del Graduat en la ESO i la continuïtat a través dels CFGM.

Programes cofinançats per:

logotip_Iniciativaocupaciojuvenil GENE

El 91,89% del cofinançament prové del FSE.