Projecte Escola Multilingüe

escola_multiL’Escola Pia valora molt positivament i potencia l’aprenentatge de les llengües estrangeres en tant que aquest no només possibilita el coneixement i la inserció social i laboral en un món globalitzat, sinó que esdevé un camí que ajuda a percebre la riquesa d’un món multicultural.

L’Escola Pia d’Igualada és Escola Multilingüe des del curs 2011-2012, fent nostre el repte  de potenciar l’aprenentatge de llengües estrangeres,  essencial en una societat multicultural.

Per aquest motiu, la nostra escola incorpora les llengües estrangeres i el valor de la multiculturalitat des de l’Educació Infantil al Batxillerat, tant a nivell curricular com a extraescolar, potenciant projectes i intercanvis.

Un projecte educatiu que fomenta la multiculturalitat i el multilingüisme a l’escola introduint tres llengües estrangeres en el currículum, impulsant projectes i intercanvis: llengua anglesa, llengua francesa i llengua alemanya.

PROJECTE CURRICULAR MULTILINGÜE:

 • Comitè Escola Multilingüe d’alumnes.
 • Activitats d’Aprenentatge – Servei en llengües estrangeres entre alumnes de diferents etapes educatives.
 • Celebració de la Diada Europeu de les llengües.
 • Participació en el Projecte europeu Alden Biesen, a Brussel·les.
 • LLENGUA ANGLESA:
 • Ensenyament de la llengua anglesa des de la Llar d’Infants.
 • Mètode Artigal per a l’etapa d’Educació Infantil i Primària.
 • Desdoblaments setmanals de llengua anglesa a Educació Primària i ESO.
 • Preparació per als exàmens de llengua anglesa KET i PET.
 • Organització dels exàmens de nivell FIRST.
 • Potenciació de la llengua oral anglesa amb l’ajuda d’auxiliars de conversa natius.
 • Tallers complementaris de llengua anglesa per als alumnes de 1r d’ESO.
 • Tallers complementaris de reforç de llengua anglesa per als alumnes de Batxillerat.
 • Classes de preparació per al nivell First (B2) a Batxillerat.
 • Tallers de llengua anglesa a l’espai educatiu del menjador.
 • Celebració de festes tradicionals angleses: Hallowen, Christmas, Easter…
 • LLENGUA FRANCESA:
 • Iniciació a la llengua francesa a 5è d’Educació Primària.
 • Llengua francesa al llarg de tota l’ESO.
 • Intercanvi amb l’escola COLLÈGE BERNARD DE FONTENELLE, de França.
 • LLENGUA ALEMANYA:
 • Iniciació a la llengua alemanya a 5è d’Educació Primària.
 • Llengua alemanya a 2n cicle d’ESO.
 • Intercanvi amb l’escola PAUL-GERHARDT-SCHULE, d’Alemanya.