GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

• PERMET

• Obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

• Accés a cicles formatius de grau mitjà.

• Accés a cursos del SOC de certificat de professionalitat de nivell.

• REQUISITS

• Tenir 18 anys o fer-los durant l’any de matriculació.

• En casos determinats tenir 17 anys (a consultar)

• CONTINGUT

• Matèries de l’àmbit de comunicació, social i cientific-tecnològic.

• DURADA

• 2 cursos GES 1 + GES 2 (1200 hores).

• Es poden convalidar certes matèries segons els estudis realitzats anteriorment

• HORARIS I PREUS

• Horari tarda o matí.

• Mensualitats i matrícula segona matèries realitzades.