ACCÉS A GRAU MITJÀ

• PERMET

La superació del curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius de Grau Mitjà té els efectes següents:

1. En els ensenyaments de formació professional inicial, l’accés directe a qualsevol cicle de grau mitjà.

2. En els ensenyaments professionals d’arts plàstiques d’accés. En tot cas, l’alumnat haurà de superar la part específica de la prova d’accés.

3. En els ensenyaments esportius de règim especial, i disseny, l’exempció de la part general de la prova l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

• REQUISITS

• Tenir 17 anys o fer-los durant l’any de matriculació.

• No disposar del títol de la ESO

• CONTINGUT

El curs s’organitza en els següents àmbits:

• Àmbit de la comunicació catalana

• Àmbit de la comunicació castellana

• Llengua estrangera (Anglès)

• Ciències social i ciutadania

• Ciències de la naturalesa

• Tutoria i orientació

• DURADA

• 600 hores.

• De setembre a maig.

• 80 % assistència obligatòria

• HORARIS I PREUS

• Horari matins