Serveis que s’ofereixen

Equipaments principals

Acollida matinal

Menjador Escolar

Departament Psicopedagògic

Activitats Extraescolars

Piscina

Reforç ESO i Batxillerat

PQPI: Cuina, Estètica i Administració

Formació Ocupacional

Cursos de reciclatge per a treballadors en actiu

Cursos per aturats

Escola de pares; grups de conversa i reflexió

Catequesi alumnes

Sala d’actes

Santuari

Laboratoris i Tallers

8 aules especialitzades (Música, Psicomotricitat, Visual i Plàstica i Multimèdia)

Mediateca-Biblioteca

Gimnàs

Poliesportiu

Cuina

Menjador