Eleccions al Consell Escolar 2016

Tal com preveu la Resolució ENS/72/2016, de 13 de setembre (DOGC de 28-9), el 4 de novembre iniciarem la renovació parcial del nostre Consell Escolar. Cada vegada més les escoles necessitem establir en els nostres plans anuals polítiques que afavoreixin, de manera coresponsable, la implicació, la col·laboració i la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en la gestió de l’escola. El Consell Escolar és un dels òrgans que disposa l’escola, entre altres, que pot afavorir l’assoliment d’aquests objectius.

La normativa que regula els Consells Escolars fixa renovacions parcials cada dos anys per tal de donar-li vitalitat administrativa i consens entre als diferents sectors que hi són representats.

A continuació us detallem les persones que es veuran afectades en aquesta renovació parcial:

Representants dels pares d’alumnes:
Sra. Marta Muñoz Lázaro

Representants dels professors:
Sra. Cristina Téllez Ramiro- Infantil i Primària
Sra. Maria Escura Bonastre- ESO i BAT

Representants dels alumnes:
Eudald Font Rica (BAT)

Representants d’Administració i Serveis:
Sra. Ariadna del Castillo Fontanals

Teniu a la vostra disposició diferents documents que clarifiquen tot aquest procés i que poden ser de consulta.

Jaume Ars Bosch – Titular i President del Consell Escolar

 
 Mida
Modificat 
Nom