Salutació de la Direcció

Sin título-1

Jaume Ars

Director

Comencem un nou curs i ho fem amb novetats, amb nous docents, amb nous projectes, amb il·lusions renovades que tindrem el temps per anar-les presentant en aquest inici de curs i amb un lema que ens acompanyarà durant tot el curs escolar: Junts, SUṀṀEM.

La transformació personal i social que busca qualsevol tasca educativa tot sovint ens espanta, per la seva grandesa i dificultat. Per això és tan important que, quan ens hi posem, siguem conscients que som molts, perquè això ens doni la força i l’impuls que necessitem.

Com la cremallera del logo, es tracta de sumar. I, a l’hora de sumar, com més sumands hi hagi, més possibilitats hi ha d’obtenir un bon resultat.

Bé sabem que, en l’Escola Pia de Catalunya, totes les persones que hi som, formem part de l’engranatge. Ningú no resulta sobrer: l’alumnat en primer lloc, perquè per a ells es fa tot, però també els pares i mares de família i, evidentment, totes i cadascun dels qui formem aquest col·lectiu heterogeni però ben cohesionat que és l’escola.

El fet que el projecte SUṀṀEM s’estengui a tota l’Escola Pia de Catalunya ens ofereix un nou signe de comunitat i, per tant, de força. Ens beneficiarem de les aportacions de les altres escoles, i segur que els podrem aportar la nostra experiència.

Però hi ha altres aspectes a tenir en compte, a l’hora de sumar. Per exemple, cal no oblidar la llarga tradició de pedagogs, des d’èpoques ben allunyades, però molt propers a nosaltres en plantejaments. Posem només, com a mostra, Joan Lluís Vives (1493-1540), el gran pedagog valencià, mort pocs anys abans del naixement de Calassanç. Basava la seva pedagogia en l’experiència, ja que l’alumne ha de ser un element actiu de l’aprenentatge. Tot ha de partir de l’observació de la realitat, per descobrir a continuació els problemes que ella planteja a l’alumne. Llavors, aquest ha d’establir models d’acció per resoldre’ls i tornar-los a confrontar amb la realitat. L’aprenentatge és un mètode de tempteig i error fins a trobar els models adequats i establir les regles correctes. No hi ha dubte que Vives es va avançar en alguns segles a les pedagogies actives dels nostres temps, centrades en l’activitat de l’alumne, que viu l’experiència abans de comprendre-la.

Josep Calassanç degué beure d’aquella font, i recomanava la recerca constant de millores en la pedagogia, i l’interès per trobar mètodes didàctics senzills i funcionals, manllevats als millors pedagogs del moment. Aquest curs, que coincidirà amb algunes efemèrides referides al creador de l’Escola Pia, és una bona conjuntura per sentir-nos part d’un col·lectiu gran, en nombre de persones i d’escoles, i amb una llarga experiència a les espatlles. És una llarga cremallera, que fa més de quatre segles que va engranant totes les persones que posen l’educació d’infants i jovent com la màxima aspiració de les seves vides, la seva contribució, com diu Calassanç, a canviar la societat humana i el nostre món.

Benvingut tothom a la cremallera!

MILLORES/INVERSIONS

En l’àmbit de les millores i les inversions, a més de realitzar reformes diverses i tasques de manteniment, pintant i millorant alguns espais de tota l’Escola, cal destacar:

  • Adequació noves aules de 3r de primària i 2n d’ESO.
  • Adequació de l’aula polivalent del claustre.
  • Aula mòbil d’Ipads.
  • Aula mòbil d’ordinadors.
  • Canvis dels equips informàtics d’aula a totes les etapes educatives.
  • Millora en la seguretat de la xarxa i espais webs.
  • Nova adquisició de robots Lego per a la primària, ESO i BAT i Bee-Bot per a la infantil.