Aula Oberta de Secundària

L’escola, en el marc dels seus desplegaments curriculars, té contemplats uns recursos que volen aconseguir un millor assoliment dels aprenentatges dels alumnes centrant-nos en el reforç de les àrees instrumentals (Llengua Catalana i Matemàtiques) a tota l’ESO i en l’oferiment d’uns espais per a l’estudi. Enguany, a aquesta oferta de tallers d’àrees instrumentals, l’escola ofereix a més:

  • Per als alumnes de 4t d’ESO: Àgora. Taller de lectura. Amb la intenció d’oferir un temps per compartir i difondre el gust per a la lectura, iniciem l’Àgora Club Jove de Lectura; al llarg del curs, es farà una trobada mensual, a concretar.

OBSERVACIONS IMPORTANTS SOBRE EL FUNCIONAMENT DELS TALLERS:

El taller d’estudi no és un taller pensat per fer els deures que s’han de fer a casa, sinó un temps per al repàs i l’aprofundiment dels aprenentatges de

Com activitat escolar, als tallers s’ha de complir la normativa de convivència. L’alumne/a que s’apunti a tallers, en cas d’absència, haurà d’avisar l’escola mitjançant l’agenda signada pels pares o mitjançant la plataforma

Per a la inscripció s’ha de lliurar el resguard adjunt abans del 21 de setembre a la secretaria de l’escola.