Aula Oberta de Batxillerat

En coherència amb el nostre Projecte Educatiu i, amb la finalitat d’oferir als nostres alumnes de Batxillerat una educació integral, no volem perdre l’oportunitat d’oferir-los, durant les seves tardes no lectives, la possibilitat de formar-se en altres àmbits que, tot i que no són curriculars, considerem que poden enriquir la seva formació tant acadèmica com personal.

En aquesta línia, enguany els oferim la possibilitat d’assistir als següents tallers, cursos o activitats.

DIA AULA OBERTA
A CONCRETAR §  CURS DE MONITOR D’ESPLAI, a càrrec d’Adhara, Escola d’Educació per al lleure.

§  CURS DE VOLUNTARIAT, a càrrec d’Adhara, Escola d’Educació per al lleure.

§  SEMINARI DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL DE LA GESTIÓ DE L’ESTRÈS, a càrrec del SIC (Solutions for Intelligent Coaching).

Activitat gratuïta.

OBSERVACIONS: Tots aquests cursos s’aniran desenvolupant en diferents moments al llarg del curs i us informarem oportunament d’ells. 

DIMECRES §  AULA OBERTA: Aprèn a parlar en públic

Durada del taller: 20h, aproximadament.

Horari: Dimecres, de 15:30h a 17h

Calendari: Aquest taller s’ofereix dues vegades, donant la possibilitat que participin més alumnes.

1r taller: Des del 21 d’octubre fins al 3 de febrer.

2n taller: Del 10 de febrer al 27 de maig.

Activitat gratuïta.

DIJOUS  §  CLUB JOVE DE LECTURA

Horari: Dijous, 15:30h a 17h

Periodicitat: Trobada mensual; es concretaran els dies durant la primera reunió.

Dinamitza: Professora Engracia Caro.

Dia d’inici: 15 d’octubre.

Activitat gratuïta.

   
DIVENDRES §  AULA OBERTA DE LLENGUA ANGLESA

S’ofereixen tres nivells:

§  Nivell inicial: grup de reforç.

Horari: De 16:15h a 17:15h.

§  Nivell 1 (1r Batxillerat): grup per als alumnes de que tenen la intenció de presentar-se al l’examen de Cambridge First Certificate in English.

Horari: De 15:45h a 17:15h.

§  Nivell 2 (2n Batxillerat): grup per als alumnes de que tenen la intenció de presentar-se al l’examen de Cambridge First Certificate in English.

Horari: De 15:45h a 17:15h.

Dia d’inici:  2 d’octubre.

Periodicitat: Setmanal, a excepció dels divendres que coincideixen amb sortides culturals i exàmens de recuperació.

Activitat gratuïta.